საწყობის მუშა

ევალება ავტოკართან მუშაობის გამოცდილება და სიმძიმეების აწევის უნარი

ასაკი 25 წლიდან