მძღოლი

მოეთხოვება მანქანის ტარების ცოდნა. გზების ცოდნა თბილიში