ფოტოს ატვირთვა
სააპლიკაციო ფორმა
მობილური:
სახლი:
12. უმაღლესი განათლება
თარიღი
სასწავლო დაწესებულების დასახელება, ადგილმდებარეობა, მისამართი
სპეციალობა
ხარისხი
13. უცხო ენების ცოდნა (აღნიშნეთ ენების ცოდნის შესაბამისი დონე)
ენები:
სრულყოფილად
კარგად
საშუალოდ
ცუდად
15. სამუშაო გამოცდილება
მუშაობის პერიოდი (თვე, წელი) -დან -მდე
ორგანიზაციის დასახელება მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები
წამოსვლის მიზეზი
16. ოჯახური მდგომარეობა
დასაოჯახებელი
დაოჯახებული
განქორწინებული
ქვრივი
17. ყოფილხართ თუ არა ნასამართლევი? (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ დრო, ადგილი და მუხლი)
დიახ
არა
ნასამართლეობის პერიოდი (თვე, წელი) -დან -მდე
დაწესებულების მისამართი და ადგილმდებარეობა
მუხლი